Finns utgiven av flera förlag med olika

omslag och årtal