Välkommen till

www.tlindbergs.seProlog
  En kvinna från Norrland som köpte mina HM-böcker berättade att hon och hennes föräldrar på hemresa med båt från Skottland till Sverige träffade HM. Han berättade för dem om sina och Sams äventyr i Canada. Nordlandet.

forts. följer.

gm Tage Lindberg

Prolog 2
 Var på besök till Länsbiblioteket i Eskilstuna för att låna HM:s böcker. Frågade efter böckerna i Informationen, Jodå, tre böcker fanns !?! och de låg nere i Arkivet ?!?.
Orsaken till besöket var att jag saknar uppgifter om fyra kapitel ur "DEN GULA DIMMAN",


Kapitel i "DEN GULA DIMMAN" som saknar urdragsbok är:


Känner du inte igen din far
Röksignalerna
Jag vill finna Freds far
Fred möter en indian


de övriga kapitlen finns i"VID REGNBÅGENS FOT"

Finns det någon hygglig HM-boksägare som har böcker med kapitelregister och har lust att söka efter de fyra kapitlen och meddela mig med angivelse om vilka bokdet är.

forts. följer.